BİLGİ İŞLEME MODELİ VE BİLGİ İŞLEME SÜREÇLERİ

Bilgi işleme modeli ve bilgi işleme süreçleri, işletmelerin verileri toplamaları, analiz etmeleri ve kullanmaları için kullandığı bir yöntemdir. Bu süreçte, veriler yazılım ve donanım araçları kullanılarak toplanır, depolanır, işlenir ve sunulur. Bu model, işletmelerin verimliliği artırmasına, müşteri ilişkilerini güçlendirmesine ve karlılığı artırmasına olanak tanır. Bu süreçleri etkili bir şekilde yürütmek için ise, işletmelerin bilgi teknolojileri uzmanlarına ihtiyaçları vardır. Bilgi işleme modeli ve süreçleri, dijital çağda işletmelerin başarısında kritik bir rol oynamaktadır.

Veri işleme: Bilge kararlar için enformasyon toplama

Günlük hayatımızda verileri ve bilgileri sürekli olarak işler, değerlendirir ve kararlar veririz. Enformasyon, bilgi toplama sürecindeki en önemli araçlardan biridir. Ahsan ve Shah’ın (2006) belirttiği gibi, veri, enformasyon ve bilgi toplamak, bilge kararlar almak için bir gerekliliktir.

Yeni bilgi kaynakları

Yeni bilgi kaynaklarına erişmek, bilgi toplama sürecindeki önemli bir adımdır. İşte bu nedenle, sürekli olarak yeni bilgi kaynakları ararız ve öğrendiğimiz yeni bilgileri sürekli olarak günceller, geliştirir veya değiştiririz.

Bilgi işleme ve bilişsel süreçler

İnsanların bilgi işleme sistemleri, zihinsel yapılar ve bilişsel süreçler olmak üzere iki temel bileşenden oluşur. Zihinsel yapılar, algısal bellek, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek olmak üzere üç temel bileşene sahiptir. Bilişsel süreçler ise, dikkat, kodlama ve depolama

Yorum yapın