Bilgisayar Teknolojileri Kavramları Nelerdir?

Bilgisayar teknolojileri kavramları, bilgisayar donanımı, yazılımı, ağ teknolojileri, veri tabanı yönetimi ve bilgi güvenliği gibi konuları kapsar. Bu kavramlar, bilgisayar teknolojilerinin kullanımını anlamak ve bu teknolojilerdeki değişikliklerle güncel kalmak için önemlidir. Bilgisayar teknolojileri kavramları, insanların hemen hemen her sektörde kullandığı teknolojilerin temelini oluşturur. Bu nedenle, bu kavramları anlamak, iş dünyasında avantaj sağlamak için gereklidir. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler için çeşitli kaynaklar mevcuttur ve bu kaynaklar aracılığıyla, bilgisayar teknolojileri kavramlarını anlamak daha kolay hale gelir.

Bilgisayar Teknolojileri Kavramları ve Bilgi Teknolojisi

Bilginin kaynağından alınarak kullanıcıya ulaştığı süreç içinde bilgisayar teknolojileri kavramları çokça kullanılır. Bilginin toplanması ve bir yerden diğerine taşınması bilgi teknolojisinin alanıdır. Bilgiler genellikle bilgisayar teknolojisi sayesinde taşınır. Bu nedenle bilgisayar teknolojileri bilgi teknolojisinin alt dalıdır.

İletişim teknolojileri ise bilgisayar teknolojisi ile yapılan hızlı hesaplamalar ve iletimlerle bilginin kullanıcılara ulaştırılmasıdır. Yani iletişim ve bilgisayar teknolojileri birlikte bilgi teknolojisini oluşturur. Bilişim teknolojisi olarak tek bir ad altında anılır.

Bilgiye Ulaşmak İçin Temel Kavramlar

Bilgiye ulaşılması ve bilginin oluşturulmasını sağlayan tüm görsel, işitsel, yazılı ya da basılı araçlar bilgisayar teknolojilerinin konusudur. Bilgisayar Teknolojileri Temel Kavramları olarak değerlendirilen temel kavramlar şunlardır:

Bilgi

İnsan aklının alabileceği gerçek olgu ve ilkelerin tamamıdır. Araştırma, öğrenme veya gözlem yoluyla elde edilebilir bir kavrayıştır.

Bilgi Toplumu

Bu toplumda üretimde temel faktör bilgidir. Bilgi işlenir depolanır ve bilgisayar iletişim yolları ile topluma iletilir. Bilgi toplumlarında ekonominin temeli bilgiye dayanır. Örneğin teknoloji üreten toplumlar bilgi toplumlarıdır. Bilgi satarak ekonomi ayakta durur.

Bilişim

Bilişim en kısa tanımı ile bilginin işlenmesidir. Bilgi düzenli ve akla uygun bir şekilde bilgisayar gibi elektronik araçlarla işlenir. İşte bu işlem bilişim olarak adlandırılır.

Teknoloji

Teknoloji temel olarak bilginin elektronik ortama dökülmesidir. Güç ve bilgiyi biriktirme, denetleme, işleme, iletme gibi amaçlarla oluşturulan mekanizmalar, araç gereçler, yöntemler, aygıtlar gibi tüm uygulama bilgisi teknolojidir.

Bilişim Teknolojisi

Yukarıdaki iki tanım birlikte değerlendirildiği zaman bilişim teknolojisinin bilişimde yararlanılan tüm araç gereçleri kapsayan bir teknoloji olduğu görülecektir.

Rekabet

Rekabet aynı işi ya da görevi yapan insan ya da araçlar arasındaki en iyi olma yarışıdır.

E-Ticaret

Geleneksel ticaretin web ortamına aktarılması ile teknoloji üzerinden yapılan ticarettir.

İnovasyon

Kelime anlamı olarak yenilik olarak çevrilen bu kelime toplumsal, kültürel ya da idari alanda yeni yöntemlerin kullanılmasını ifade eder.

Bilgisayar Teknolojileri Amaçları

Bilgisayar teknolojilerinde amaç bilgiye kolay bir şekilde ulaşmak, hayatı kolaylaştırmak, maliyeti azaltmak ve hızlı bir şekilde haberleşmeyi sağlamaktır. Bu teknolojiler sağlık, eğitim, mühendislik, iletişim, üretim, uzay ve uçak sanayi, ticaret, sanat ev günlük hayat gibi pek çok alanda kullanılmaktadır.

Hastaneye gittiğinizde hasta kayıt yaptırmak, eğitim yazılımları sayesinde uzaktan eğitim almak, ATM ya da POS cihazları ile paraya ulaşmak, E-ticaret ile alışveriş yapmak, E posta ya da görüntülü görüşme ile görüşmek gibi pek çok işlem bilgisayar teknolojileri sayesinde mümkün hale gelmektedir.

Bilgisayar teknolojileri kavramları bu amaçların hayata geçmesi için yapılan çalışmalarda kullanılan temel kavramlardır. Bu kavramlar ışığında yürütülen çalışmalar hayatımızda kolaylık olarak yeniden bize döner.

Yorum yapın