Bilişim Teknolojileri’nin Sosyal ve Kültürel Katkıları

Bilişim teknolojileri günümüz dünyasında hızla gelişen bir sektördür ve hayatımızın birçok alanına etki etmektedir. Sosyal ve kültürel açıdan da birçok katkısı bulunmaktadır. Örneğin, insanların dünyanın herhangi bir yerindeki kişilerle kolaylıkla iletişim kurmasını sağlayan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları, insanların daha geniş bir toplulukla etkileşime girmesine olanak tanır. Ayrıca, kültürel belge ve eserlerin dijitalleştirilmesi ve dijital arşivler oluşturulması da kültürel mirasın korunmasına ve paylaşılmasına yardımcı olur. Bilişim teknolojileri, aynı zamanda eğitim, sağlık, ekonomi ve diğer birçok alanda da önemli katkılar sağlamaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı, bilişim teknolojilerinin kültürel ve sosyal açıdan faydaları oldukça büyüktür.

Bilişim Teknolojileri’nin Sosyal ve Kültürel Katkıları

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişmesiyle bütün dünyayı saran bir iletişim ağı kurulmuştur. Bu küresel iletişim ağı bilimsel araştırmaların, üretkenliğin, kültürel değişmelerin, global ticaretin ve global eğitimin ana bilgi kaynağı olmuştur. Bu ağ dünyada yaşayan tüm insanlar arasında yazılı, sözlü ve görüntülü iletişim kurmak için küresel bir merkez oluşturmaktadır.

Devletlerin yönetiminden sosyal yaşam kadar bütün alanlarında bu gelişmeden etkilenmediğini söylemek mümkün değildir. Bilişim teknolojileri yaşantımızın her santimi için yenilikler getirmiştir. Bilgi Toplumu temel üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır. Ekonomik değerlendirmeler yıllardır 3 sektörde yapıldı: tarım, sanayi ve hizmet. Eğer ekonominiz bilgi üretiyor, işliyor ve satıyorsa “Bilgi Toplumu”nda yaşıyorsunuz demektir.

Dijital Vatandaşlık

Dijital vatandaşlık en genel kapsamda teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanmaktadır. Dijital vatandaşlık teknolojiyi kullanırken etik ve uygun davranışlarda bulunma ve bu konuda bilgilenmeyi içermektedir. Bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, çevrimiçi yapılan davranışların etik sonuçlarını bilen, ahlaki olarak çevrimiçi kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayarak başkalarına zarar vermeyen, sanal dünyada iletişim kurarken ve işbirliği yaparken doğru davranışı teşvik eden vatandaştır.

Dijital Vatandaşlığın Boyutları

 • Dijital Erişim (Herkes İçin İnternet)
 • Dijital Ticaret
 • Dijital İletişim
 • Dijital Okuryazarlık
 • Dijital Etik
 • Dijital Kanun
 • Dijital Haklar ve Sorumluluklar
 • Dijital Sağlık
 • Dijital Güvenlik

E-Devlet

Ülkemizde yeni bir kavram olan e-devlet, verimliliği artırmak amacıyla ve çağdaş toplum olmanın bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yönetenlerle yönetilenler arasındaki her türlü ödev ve yükümlülüklerin karşılıklı olarak “dijital ortamda” sürekli ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

Niçin E-Devlet?

Küreselleşmenin hızla ilerlediği ve ekonomik anlamda sınırların ortadan kalktığı bir dünyada, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, Türkiye ile diğer gelişmiş ülkeler arasındaki açığı artırmaktadır. Türkiye’nin bu açığı kapatabilmesi ve Bilgi Toplumuna ulaşabilmesi için devletin, gelişmiş teknolojiyi kullanması ve yeni bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir. Bu yapılanma modeli, e-Devlet olarak belirtilmektedir.

 • Devletin şeffaflaşması
 • Devletin hızlı ve etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması
 • Her düzeyde vatandaşın yönetime katılımının sağlanması
 • Kurumlar arası bilgi alışverişinin sağlanarak iş ve veri yinelemesinin önlenmesi
 • Kamunun hizmet verdiği vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması
 • Karar vericilerin bilgiye dayalı karar verme süreçlerinin geliştirilmesi ve hızlandırılması

Bunların gerçekleşmesi durumunda sağlanacak yararlar şunlardır:

 • Zamandan kazanç sağlanacaktır
 • Maliyetler düşecek ve verimlilik artacaktır
 • Memnuniyet artacaktır
 • Ekonomik gelişim desteklenecektir
 • Hayat kalitesi artacaktır
 • Bireysel katılım artacaktır
 • Kağıt bağımlılığı ve kullanımı azalacaktır
 • Kamu ile olan işlemler için vatandaşın talep ettiği bilgilere bir noktadan ve doğru şekilde ulaşılacaktır.

Böylece insan yanlışları en aza indirilecektir. Bilgi ve iletişim teknolojiler

Yorum yapın