Reklamda Yaratıcılığın Önemi Nedir?

Reklamda yaratıcılık, bir markanın dikkat çekme ve insanların ilgisini çekme yoludur. Reklamın amacı, insanların bir ürün veya hizmet hakkında daha fazla bilgi edinmesini sağlamaktır ve yaratıcı reklamlar bu amaca hizmet edebilir.

Yaratıcı reklamlar, izleyiciyi etkilemek ve hatırlanmak için daha iyi şanslar sunar. Tasarımcıların ve pazarlama uzmanlarının yaratıcı fikirleri, izleyicinin reklamı izlemesine, beğenmesine ve paylaşmasına neden olabilir.

Ayrıca, yaratıcı bir reklam kampanyası markanın rekabet avantajını arttırabilir. Çünkü, farklı bir yaklaşım markanın müşterilerine verdiği mesajda daha öne çıkabilir ve rakiplerinden ayrışabilir.

Sonuç olarak, reklamda yaratıcılık çok önemlidir çünkü izleyicilerin dikkatini çekmek, marka mesajını etkili bir şekilde iletmek ve rekabet avantajını arttırmak için son derece etkili bir yoldur.

İnsan Yeteneği: Yaratıcılık

İnsanlık tarihine bakıldığında en değerli yeteneğimizin öğrenme kapasitesi ve var olan bilgiyi kullanma anlamına gelen ‘akıl’ olageldiğini söyleyebiliriz. Ancak yaşadığımız yeni milenyumda bu durum değişmiştir. Yeni bilgi üretme yeteneği anlamına gelen ‘yaratıcılık’ günümüzde en çok değer verilen insan yeteneği olmuştur. Hızla değişen dünyada, çok sayıdaki farklı karmaşık problem ve fırsatla başa çıkabilme yeteneği önem kazanmıştır. İnsan hayatının birçok yönünün giderek karmaşıklaştığını söyleyebiliriz. İnsanlık tarihi boyunca yaratıcı fikirlere hiç günümüzde olduğu kadar fazla ihtiyaç duyulmadığını söylemek yanlış olmaz.

Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık

Çağımızın en çok değer gören ve aranan yeteneği olan yaratıcılığın tanımına geçmeden önce, yaratıcılıkla ilgili en sık rastlanan yanılgıları ortaya koymak, daha doğru bir tanımlama yapmak açısından faydalı olacaktır. Robinson (2003) aşağıdaki soruları yanıtlayarak yaratıcılıkla ilgili genel yanılgıları ortaya koymuştur:

  • Özel insanlar mı?: “Bunalımlı yaratıcı dahi”, batı dünyasının güçlü bir imgesidir. Tarih; bilimde, matematikte, tıpta, sanatta, siyasette ve iş hayatındaki fikirleriyle dünyaya biçim veren, büyük insanların öyküleriyle doludur. Çok sayıda şirketin, yaratıcı elemanlarının yoğun olarak bulunduğu varsayılan yaratıcı bölümleri vardır. Onlara ‘yaratıcı’ denir; işe geliş gidiş saatleri düzensizdir, kravat takmazlar, bir fikirle boğuştukları için işe geç kalabilirler. Ancak tüm bunlar, yaratıcı insanların ayrı bir tür olduğu ve insanların çoğunluğunun da bundan yoksun olduğu anlamına gelmez.
  • Özel etkinlikler mi?: İkinci bir yanılgı da, yaratıcılığın yalnızca belirli tür etkinliklerde, özellikle sanatta ortaya çıktığı görüşüdür. Ancak gerçekte, bilim adamları, teknoloji uzmanları, iş adamları, eğitimciler, herkes kendi yaptığı işte yaratıcı olabilir. Yaratıcılık yalnızca belir

Yorum yapın