Veri, Enformasyon (Malumat), Bilgi ve Bilgelik Kavramları

Veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik kavramları, günümüzde bilgi çağında önemli bir yere sahiptir. Veri, bir olayın ya da durumun kategorize edilmiş hali iken, enformasyon bu verilerin anlamlı bir şekilde organize edilip işlenmesi sonucu ortaya çıkar. Bilgi, enformasyonun işlenmesi ve yorumlanması sonucu elde edilen son derece değerli bir kavramdır. Bilgelik ise bireyin sahip olduğu geniş bir deneyim ve bilgi birikiminin, hayatın zorluklarına karşı doğru ve etkili kararlar almasına yardımcı olan kavramdır. Profesyonel bir SEO uyumlu Türkçe açıklama ile bu kavramları daha iyi anlamak ve hedef kitleye ulaşmak mümkündür.

Veri, Enformasyon, Bilgi ve Bilgelik

Bir sınıftaki öğrencilerin boylarının alt alta yazıldığı bir veri listesi düşünelim. Bu listedeki her öğrencinin boyu, bir konu ile ilişkilendirilmediğinde kendi başına bir anlam ifade etmez. Veri, işlenmeden önce sadece bir nesnenin özelliğini sembolize eden bir sembol olarak görülür (Frické, 2009).

Enformasyon (Malumat)

Veri, ilgili bağlantılar sonucunda anlam kazanır ve enformasyona dönüşür. Örneğin, sınıftaki öğrencilerin boy grafiği oluşturulduğunda, alt alta yazılan veriler bir anlam kazanır. Enformasyon, verinin işlenmiş ve anlamlı hale getirilmiş hali olarak görülür.

Bilgi

Bilgi, içselleştirilen ve tecrübe ile şekillendirilen öznel bir kavramdır. Veri ve enformasyondan farklı olarak, bilgi kişisel bir kavramdır ve genellikle örtülü ya da açık bilgi olarak incelenir. Örtülü bilgi, kişisel bir içeriğe sahip ve biçimlendirmesi zordur. Açık bilgi ise, kodlanabilir ve sözle ifade edilebilir bir yapıdadır.

Bilgelik (İrfan)

Bilgelik, bilginin nasıl kullanılacağına ilişkin bir anlayış kazanma durumunu ifade eder. Bilgelik, keşfetme ve buluş aşamasıdır. Örneğin, harfleri karıştırılmış cümleler konusunda araştırma yaparak yeni fikirler üretmek, bilgiyi kullanarak bilgelik aşamasına geçmek anlamına gelir.

VEBB Piramidi

Veri, enformasyon, bilgi ve bilgelik kavramları, VEBB Piramidi’nde yerini almıştır. Şekil 1.2’de verilen piramidin üst kısmında bilgelik yer alırken, en alt kısımda veri bulunur. Bu piramit, kavramların birbirleriyle olan ilişkisini ve önem sıralamasını gösterir. Örneğin, veri işlenerek enformasyona dönüştürülür, enformasyon bilgiye dönüştürülür ve sonuç olarak bilgelik elde edilir.

Yorum yapın